اعضای آناتومیار

تیم آناتومیار متشکل از فعالان حوزه علوم پزشکی و مهندسی می باشد که با هدف بهبود کیفیت آموزش و استفاده از شیوه های نوین آموزشی، در قالب پروژه آناتومیار به فعالیت می پردازد.

اعضای تیم

سید سعید آل هاشمی

بنیانگذار و مدیرعامل

امیرحسین رابعی

مدیر محصول و توسعه دهنده ارشد

آریو برزن

امنیت و شبکه

حدیث جعفری راد

توسعه دهنده وب

دانیال نژاد معصوم

مدیر تیم تحقیق و توسعه

زهرا فولادی

عضو تیم تحقیق و توسعه

مشاورین مجموعه

پروفسور سید بهنام الدین جامعی

عضو هیات علمی و رئیس دانشکده آناتومی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مریم میلانی فرد

آناتومیست ، مدرس و مولف حوزه آناتومی، رتبه برتر کنکور ارشد و دکترا

در مسیر آموزش ما در کنار شماییم